News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

Issue 97 - February 2016

Wednesday 24 February 2016 by Diyana Yosifova

*|MC:SUBJECT|*


In this issue of Page Back:

Sofia Literature and Translation House:


Visiting news:


Sofia Literary Residencies 2016: Pilot Edition


Sofia Literature and Translation House is launching a pilot edition of Sofia Literary Residencies 2016. The first translator-in-residence for 2016 (5 February 3 March) is Magdalena Pytlak. She will be working on the translation into Polish of the novel Summit (Възвишение) by Milen Ruskov. Pytlak’s residency is supported by Sofia Municipality and the Polish Institute in Sofia.


Program of Public Events with Magdalena Pytlak in Sofia:
(All events are open and free of charge.)


Magdalena Pytlak: Brief Introduction

Magdalena Pytlak is an expert in Bulgarian and Slavic studies, translator, doctor of literature (2010), assistant professor at the Institute of Slavic Studies of the Jagiellonian University. Pytlak’s main areas of interest are contemporary Bulgarian literature and culture, as well as translatology. She is author of the book Polifoniczność w przekładzie. O tym jak Polacy i Bułgarzy czytają "Biesy" Fiodora Dostojewskiego and numerous scientific publications. Pytlak translated into Polish Georgi Gospodinov’s collection of short stories "And Other Stories" and his libretto of Space Opera (premiered at Grand Theatre in Poznan, 2015). In 2013 the collection "Lom Stories" by Emil Andreev was published in Poland as a result of a translation workshop organized by Pytlak for students learning Bulgarian language.
The Budapest Observatory (Regional Observatory on Culture in East-Central Europe) has announced the results from the survey Cultural Climate Barometer 2015.

What are the conditions for the vitality of cultural life in a country? What are the main characteristics of its environment? Which are the strengths and the weaknesses? (And yes, the opportunities and threats...) What kind of cultural policy model prevails?

Based on the answers by 170 respondents
actors of the culture scene in many countries of Europe and beyond, the survey answers the above questions and points out the main similarities and differences between the respective cultural "ecologies".


В този брой на бюлетина:

Къща за литература и превод − София:


Гостуващи новини:Къща за литература и превод София стартира пилотно своите Литературни резиденции. Първият резидент на Къщата за 2016 г. (от 5 февруари до 3 март) e Магдалена Питлак, която работи върху превода на полски на Възвишение на Милен Русков. Гостуването на Магдалена Питлак в Къща за литература и превод София е възможно благодарение на подкрепата на Столична община и Полски институт.


Програма на публичните събития с участието на Магдалена Питлак в София:
(Събитията са отворени за широка публика.)


Магдалена Питлак: кратка визитка

Д-р Магдалена Питлак е българист, славист, преводач, доктор на хуманитарните науки по литературознание (2010), гл. асистент в Института по славянска филология на Ягелонския университет. Занимава се със съвременна българска литература и култура, както и с транслатология. Автор на книгата Polifoniczność w przekładzie. O tym jak Polacy i Bułgarzy czytają „Biesy” Fiodora Dostojewskiego и многобройни научни публикации. Превела е на полски сборника с разкази „И други истории“ и либретото на Space Opera на Георги Господинов (премиера в Театър Велки в Познан, 2015). През 2013 г. в резултат на организираната от нея преводаческа работилница за студентите-българисти излизат от печат „Ломски разкази“ на Емил Андреев.Регионалната обсерватория по финансиране на културата в Централна и източна Европа (Обсерватория Будапеща) обяви резултатите от проучването "Барометър на културните политики 2015".

Кои са условията за жизненост на културния живот в една държава? Кои са основните характеристики на неговата среда? Кои са силните и слабите страни? (Както и възможностите и заплахите...) Какъв модел на културна политика преобладава?


Като взема под внимание отговорите на 170 респонденти активни участници в културния живот на почти всички държави в Европа, както и на такива извън нея, проучването се опитва да отговори на тези въпроси и да посочи приликите и разликите между "културните екосистеми" в отделните държави.


Facebook
Facebook

Website
Website

Email
Email

YouTube
YouTube

Facebook Literature and Translation House
Facebook Literature and Translation House